(Son güncelleme tarihi 16/04/2021)
Bilindiği üzere; 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin bazı maddeleri ile vatandaşların yapı kayıt belgelerine dayanarak, yapının üzerinde kurulu olduğu hazine arazisini satın alma hakkı Hatay ilimiz için sınırlandırıldı.
Bu tebliğe karşı müvekkilim Fırat D. ‘nin talebi doğrultusundan Danıştay’da ilk dereceme mahkemesi sıfatıyla iptal davası açmış bulunmaktayım. Kendisinin açık rızası doğrultusunda dosyanın safahatini, bütün Hatay halkını ilgilendirmesi sebebiyle, kronolojik olarak (eskiden-yeniye) işbu sayfa üzerinden paylaşıyorum.
İşbu davamızda özetle, Hatay’da hazine arazisinin satışının yasaklanmasının hukuka aykırılığı üzerinde durarak, söz konusu tebliğin ilgili hükmünün iptalini talep ettik.
Buna ek olarak; ayrıca Kıyı Kanuna göre kıyıda kalan yerler ve devletin hüküm ve tasarrufu altında olup tescili mümkün olmayan taşınmazların da satılamayacağına ilişkin hükümlerin de iptalini talep etmiş bulunmaktayız. Söz konusu hükümlerin neden hukuka aykırı olduğunu ve diğer detaylı hukuki gerekçeleri, yukarıda paylaşmış olduğumuz dava dilekçemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Gelişmeler oldukça bu sayfayı güncellemeye devam edeceğiz…