10 Haziran 2016 – Ermeni Soykırımı 2

Çarşamba günkü yazımı çok sevgili üstatlarımdan birinden gelen haklı karşı yazı üzerine detaylandırma gereği duyarak bu yazıyı kaleme alıyorum. Kısa tutup okuyucuları sıkmamak adına çok fazla detaya girmediğim yazımla ilgili açıklık gerektiren ve havada kalan şeyleri bu yazımda bilgilerim dahilinde detaylandırmaya çalışacağım.

Öncelikle yazımda herhangi bir yanlışlık bulunmadığını belirtmek isterim. Fakat bazı noktaların detaylandırılması şart evet.

1948 yılında ilk kez “yazılı” olarak tanımlanan soykırım suçu, 1915 yılındaki olaylara kanunilik ilkesi ve doğal sonucu olan ceza yasalarının geçmişe yürümezliği dolayısıyla uygulanmaz demiştim. Buna karşılık üstadım Almanya’nın, Nürnberg mahkemelerinde Soykırım sebebi ile mahkum edildiğini belirtmiş. Nürnberg mahkemesince yargılanan Naziler, “Soykırım suçundan değil” “savaş suçları, dünya barışına karşı işlenen suçlar, savaşa sebep olmak” suçlarından yargılandılar. Yani dediğim gibi soykırım suçu geriye yürütülmedi.

Gelelim PERİNÇEK kararına. AİHM’de görülen yargılamada 10 hakim PERİNÇEK lehine, 7’si ise aleyhine görüş bildirmişti. 10 hakim, “1915 olaylarına soykırım deme yetkisinin kendilerinde olmadığını fakat soykırım iddiasını inkar etmenin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirttiler. 7 hakim ise aleyhe görüş bildirirken tam olarak şu ifadeleri kullandılar: “Ermeni Soykırımı, açık bir biçimde var olan tarihsel bir gerçektir. Onu inkâr etmek, aşikâr olanı inkâr etmektir” Yani PERİNÇEK davasında hiç kimse “Ermeni Soykırımı yoktur yada Emperyalist bir yalandır” demiyor. Aksini söyleyenler ise var ve oldukça fazla.

Gelin davanın bitiminde ünlü aktör George CLOONEY’in mahkemede Ermenistan adına bizzat savunma yapan avukat eşi Amal CLOONEY’in söylediklerine değinelim azıcık: “AİHM’in, Doğu Perinçek ile İsviçre arasındaki davaya müdahil olan Ermenistan hükümeti adına sunduğumuz argümanları onaylamış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Karar, Ermenistan için bir zaferdir. Ermenistan bu davaya tek bir sebeple müdahil oldu: Çünkü alt mahkeme, 1915’te Ermeni halkına uygulanan soykırım gerçeğiyle ilgili bazı şüpheler olduğunu dile getirdi. Müdafi olarak, Büyük Daire’nin de yaptığı gibi, bu ciddi hatayı düzeltmiş olduk. Açıklanan karar, Ermeni Soykırımı gerçeğini tartışmaya açmıyor. 10 yargıç, bu konuya değinilmemesi gerektiğini söylerken, 7 yargıç, ‘Ermeni Soykırımı tartışmasız tarihsel bir gerçektir.’ dedi. Karar, aynı zamanda Ermenilerin haklarının ve haysiyetlerinin Avrupa yasalarınca itibar edilip korunacağını gösteriyor. Bu haklara, Osmanlı Türklerinin, ulusun nüfusunun yarısından fazlasını imha etmesiyle oluşan toplumsal kimliğin tanınması da giriyor.”

E hani PERİNÇEK davası ile AİHM’in yaptığı tespitler Ermeni Soykırımının yapılmadığının kabulü anlamına geliyordu? Diplomam elimde tekrar tekrar okuyorum kararı mamafih Ermeni soykırımı yapılmamıştır gibi bir argüman bulamıyorum. Bilemiyorum gerçekten…

Daha dün Sayın Cumhurbaşkanımız, Alman Meclisinde Soykırım tasarısını Meclise taşayan Yeşiller Partisinin eş başkanı Türk asıllı siyasetçi için “kanı bozuk değil de nedir?” demedi mi? Bakın görüyorsunuz, bu ülkede bu tarz sözler üst perdeden rahatça söylenebiliyor. Buna karşılık halkın çok ufak bir kısmı homurdanıyor. Diğerleri ise sanki hemfikirmişçesine sessiz. Ben hiçbir zaman Ermeni soykırımı vardır yada yoktur demedim, elimde ne bilimsel anlamda deliller, ne de şüpheye yer vermeyecek kadar tutarlı tarihi emareler var. Fakat bunca söylemin, maçlarda ıslıklamalar, yuhalamaların ve benzer ayrıştırıcı öğelerin rahat filizlenebildiği toplumun bu tarz eylemlere yatkın olmadığını kim söyleyebilir? Daha dün binlerce patlaşımla #KürtlerKatledilsin hashtagi tt olmadı mı twitterda? Öyleyse müsaade edin, toplumsal yapımızın nasıl olduğunu, siyasilerin dışavurumları üzerinden genelleyebilelim.

Daha fazla detay isteyenler ise google’da “AİHM PERİNÇEK KARARI” şeklinde arama yaparak kararı bulabilir.