06 Eylül 2016 – (MÜLAKAT – SOVTNA GAZETESİ)

Cuma günü belediyemiz meclis toplantısında meslektaşım gazeteci Ali Arslan DADÜK’e yapılan saldırıyı kınıyorum.

Belediye meclis toplantısının kamera ile görüntülenmesi yasaya aykırılık teşkil etmemektedir. İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yöetmeliğine göre belediye meclis toplantıları halka açık yapılmak zorunda da olsa uygulamada gizli de yapılabilmektedir. Esas olan toplantının halka açık yapılması olup, istisnaen meclis üyelerince “haklı bir gerekçe sunularak” gizlilik kararı alınıp tutanağa işlenmesinin akabinde, gizlilik kararı kendilerine tebliğ edilen basın mensuplarının dışarı alınmasıdır. Böyle bir karar alınıp, basın mensuplarına tebliğ edilmediğine göre yapılan eylem hukuka uygundur. Kaldı ki, hukuka aykırı olsaydı dahi bu durum hiç kimseye özellikle “Basından sorumlu” kimselere bir gazeteceyi saldırma hakkı vermez.

Herhangi bir özürü bırakın, belediye tarafından herhangi bir açıklama dahi yapılmış değil şu saate kadar. Açıkçası belediye yönetiminin de gerekli müdahaleyi yaparak saldırganı görevinden uzaklaştıracak kadar halktan çekindiğini de düşünmüyorum. Aynı şekilde CHP ilçe yönetimi de saldırgan hakkında “partiden ihraç gerektiren” bu fiil karşısında resen disipline sevk işlemi başlatmayı bırakın, bir kınama mesajı bile yayınlamayacaktır kuvvetle muhtemel. (Yinede içimde parti yönetimince bir adım atılacağına yönelik bir umut var nedense.) Cevabını beklediğim tek soru ise şu: O toplantıda halkın bilmemesi, duymaması gereken neler konuşuluyor? Hadi halkın bilmemesi gereken şeyler konuşulmuyor diyelim, o zaman bir gazeteciye saldırılmasının arkasındaki asabiyetin sebebi nedir?

En azından saldırganın onurlu bir duruş sergileyerek mevcut görevinden ve partiden istifası gerekmektedir. Aksi takdirde bu olay belediye yönetiminin ve CHP ilçe teşkilatının üzerine kalacak, kendi sorumluluklarının doğmasına yol açacaktır.

Süreci bir sonuç elde edinceye kadar takip edeceğimi, şimdilik ilgililerce atılması gereken adımların atılmasını beklediğimi kamuoyuna saygılarımla belirtirim.

Ayna Gazetesi yazarlarından Avukat Ali BEYAZ